Ugrás a tartalomhoz

Portable Radialix Localizer Pro 3.0.0.486All Windows(x32x64)

- - - - -

  • Nem indíthatsz új témát
  • Hozzászólás írásához be kell jelentkezni!
No replies to this topic

#1
DOKTOR

DOKTOR

    Easy Rider!

  • Prémium tag
  • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
  • 3.272 hozzászólás
  • 1274 köszönet
Radialix - a professional tool for localization (translation into another language interface) applications, including those created using the VCL. The product supports the translation memory and allows you to search Add to inaccurate (Fuzzy) compliance. Visual dialog editor, forms and menus, auto-type compiler-typespammer and ancestral classes VCL, simulator and debugger to simplify the transfer process .

Supported by the localization of PE32, PE32 and. NET files, including applications for Windows Mobile, localization resource files, and INI files. Radialix can retrieve and editspammer strings, dialogs, menus, forms, Delphi and WinForm using the built-in visual editor. For transfer of rows you can use the Add, including the search for non-precision (Fuzzy) matching, machine translation, duplicates and import the translation. Supports spell-checking and correct translation. In Radialix a built-in translation memory editor.

Unique opportunities Radialix is to support the localization of strings in the application code and forms WinForm in the code assembly. NET. This allows us to localize the applications that do not support loading localizedspammer. Unlike similar products Radialix allows you to create localized builds. NET, and not just buildspammer. Editing strings in the code can be expanded through the use of a disassembler IDA, plug-ins which are included in Radialix.

Radialix supports importing and exporting translation, translation memory, files, CSV, TXT and TMX. Also, using the interface to WiX, NSIS and InnoSetup supported the creation of installers localized files.

Key features (warezlinks.eu):
• Localization of PE32, PE32 file assemblies. NET, resource files, and INI files
• Localization. NET, do not support the standard methods of localization
• Localize strings in application code
• Plug-ins for IDA
• Unicode Support
• Auto-translation, including the Search for inexact matching (Fuzzy)
• Auto-translation by PROMT 8
• Checking the correctness of the translation
• Edit dialogs, forms and menus
• Translation Memory Editor
• Project files - in XML Format (warezlinks.eu)
• Intuitive user interface

Translation Memory
Radialix 2 uses Translation Memory (translation memory). Translation memory - a database in which records are relevant to each other snippets in different languages. Radialix 2 has the function of automatic translation, which compares the translated text with elements of the translation memory, and in case of coincidence, replaces it with the fragments found for the target translation. Also supported by the auto-translation based inexact matching (fuzzy search) fragments in the translation memory.

UNICODE support
For working with text in Radialix 2 uses a technology called Unicode. This means that supports editing and creating localized files in any language, including double-byte character sets (Chinese, Japanese, etc.).

Built-in editors
Radialix not only supports text editing and visual editing of forms, dialogs and menus. To edit pictures, icons and cursors used configurable external editor.

HEX-editor is no longer needed

Radialix supports localization of not onlyspammer but also the lines placed in the application code - hard-coded strings. In addition to the built-in into the distribution Radialix 2 includes a plug RDMAP to the disassembler IDA Pro from version 5 and above, can significantly improve the quality of search and editing capabilities hard-coded strings. Now virtually any lines you can use the translation that is longer than the length of the original.

The following file formats:
• executable Win32 (. Exe,. Dll, ...)
• executable Win32 (. Exe,. Dll, ...), created using Borland Delphi (C Builder) version 5 and above
• binary files Resource Win32 (. Res)
• assembly. NET Framework versions 1, 1.1, 2 and 3 (. Exe,. Dll, ...)
• Binary filesspammer. NET Framework versions 1, 1.1, 2 and 3 (. Resources)
• configuration files in INI Format (warezlinks.eu)

New in version:
• Added display of messages are not found assemblies. NET.
• Fixed incorrect conversion of strings mo files if the encoding is UTF-8 string and the string msgid contain control characters.
• Fixed incorrect comparison classes. NET, if the class names contain control characters.
• Fixed a bug when creating a resource of WPF, which did not display messages about the need to updatespammer.
• Fix various minor bugs.

Differences from the original version:
• Removed interface languages except English and Russian
• Medicine sew
• retained only the Russian Help
Homepage
System Requirements
IBM or compatible Pentium/AMD processor (900 MHz or greater), 512 MB RAM or greater. 1024 x 768, 16-bit display (32-bit recommended)
Windows XP
Windows Vista all SP
Windows 7
Language Multilanguage


Please Login or Register to see this Hidden Content
képP: TEAMHACKERSképRadialix - egy professzionális eszköz, a lokalizáció ( más nyelvre történő fordítást interface ) alkalmazások , köztük létre a VCL . A készülék támogatja a fordítási memória , és lehetővé teszi a keresést Hozzáadás a pontatlan ( Fuzzy ) megfelelést. Visual párbeszédablak szerkesztő, formák és menük , auto - típusú compiler - típusú erőforrások és ősi osztályok VCL , szimulátor és debugger , hogy egyszerűsítse az átviteli folyamat .

Támogatásával a lokalizáció PE32 , PE32 és . NET fájlokat , beleértve az alkalmazásokat a Windows Mobile , az erőforrás- lokalizációs fájlokat, és INI fájlokat. Radialix lehet letölteni és szerkeszteni erőforrások vonósok, párbeszédablakok , menük , űrlapok , Delphi és WinForm a beépített vizuális szerkesztő. Átcsoportosítására vonatkozó sorok használhatja a Hozzáadás , beleértve a keresést nem precíziós ( Fuzzy ) megfelelő , a gépi fordítás , ismétlődések és importálja a fordítást . Támogatja a helyesírás- ellenőrző és a helyes fordítást. A Radialix beépített fordítási memória szerkesztő.

Egyedülálló lehetőséget Radialix , hogy támogassa a lokalizáció húrok az alkalmazás kódját és formák WinForm a kódot szerelvény. NET . Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lokalizálja a pályázatok , amelyek nem támogatják loading helyi erőforrásokat . A hasonló termékek Radialix lehetővé teszi, hogy helyi épít . NET , és nem csak épít forrásokat. Szerkesztése húrok a kódot lehet bővíteni a használata disassembler IDA , plug- inek , amelyek szerepelnek a Radialix .

Radialix támogatja az importáló és exportáló fordítás, fordítási memória , kép , CSV , TXT és a TMX . Továbbá , a felület Wix , NSIS és InnoSetup támogatta a telepítők helyi fájlokat.

Főbb jellemzők:
• lokalizálása PE32 , PE32 fájl szerelvények. NET , az erőforrás- fájlokat, és INI fájlok
• honosítás . NET , nem támogatják a standard módszerek lokalizációs
• Localize húrok alkalmazás kódját
• Plug -inek az IDA
• Unicode támogatás
• Automatikus fordítás , köztük a keresés a pontatlan megfelelő ( Fuzzy )
• Automatikus fordítás PROMT 8
• ellenőrzése a helyességét a fordítás
• Szerkesztés dialógusok , formák és menük
• Fordítási memória szerkesztő
• A projekt fájlok - XML formátumban
• Intuitív felhasználói felület

Fordítási memória
Radialix 2 használat Fordítási memória ( fordítási memória ) . Fordítási memória - az adatbázis, amelyben a nyilvántartások megfelelő egymáshoz töredékeket különböző nyelven . Radialix 2. az a funkciója az automatikus fordítás, amely összehasonlítja a lefordított szöveget elemei a fordítási memória , és ha a véletlen, lecseréli az előkerült töredékek a cél fordítást . Szintén támogatja az automatikus fordítás alapú pontatlan megfelelő ( fuzzy keresés) töredékek a fordítási memória .

UNICODE támogatás
A dolgozó szöveget Radialix 2. Használja a technológiát az úgynevezett Unicode . Ez azt jelenti, hogy támogatja a szerkesztést és létrehozása helyi fájlok bármilyen nyelven , beleértve a kétbájtos karakterkészlet ( kínai, japán , stb.)

Beépített szerkesztők
Radialix nem csak támogatja, szövegszerkesztés és vizuális szerkesztés formák, dialógusok és menük . Szerkesztéséhez képek, ikonok és kurzorok használt konfigurálható külső szerkesztő.

HEX - szerkesztő már nincs szükség

Radialix támogatja a lokalizáció nem csak a forrásokat, hanem a vonalak elhelyezett alkalmazás kódját - hard - kódolt karakterláncok . Amellett, hogy a beépített az elosztó Radialix 2 tartalmaz egy dugó RDMAP a disassembler IDA Pro 5 verzió , jelentősen javítja a minőségét, keresési és szerkesztési lehetőségek kódolva szálakat. Most szinte minden sor akkor a fordítást , amely hosszabb, mint a hossza az eredeti .

A következő formátumok:
• futtatható Win32 ( . Exe , . DLL , ... )
• futtatható Win32 ( . Exe , . DLL , ... ) , létre Borland Delphi (C Builder ), 5 verzió
• bináris fájlok Resource Win32 ( . Res )
• szerelvény. NET Framework verzió 1 , 1,1 , 2 és 3 ( . Exe , . DLL , ... )
• A bináris fájlok forrásokat . NET Framework verzió 1 , 1,1 , 2 és 3 ( . Forrásokat)
• a konfigurációs fájlok az INI formátumban

Új verzió :
• Hozzáadott kijelző üzenet nem található szerelvények. NET .
• Rögzített helytelen átalakítása húrok mo fájlokat, ha a kódolás UTF-8 karakterláncot, és a húr msgstr tartalmaznak vezérlő karaktereket .
• Rögzített helytelen összehasonlításához osztályok. NET , ha az osztály neve tartalmazza vezérlő karaktereket .
• Javítva egy hiba , ha létre egy erőforrás a WPF , amely nem jeleníti meg üzeneteket , hogy frissíteni kell forrásokat.
• Fix egyes kisebb hiba .

Különbségek az eredeti verzió:
• Távoli kezelőfelület nyelvén , kivéve az angol és az orosz
• Medicine varrni
• megőrizni csak az orosz Súgó
Honlap
Rendszerkövetelmények
IBM vagy kompatibilis Pentium / AMD processzor ( 900 MHz-es vagy nagyobb) , 512 MB ​​RAM vagy nagyobb . 1024 x 768 , 16 bites kijelző (32 bites ajánlott)
windows XP
A Windows Vista minden SP
windows 7
Nyelv Többnyelvű
MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

Megköszönte 2 Tag
agnia1954 , stibcsik0 felhasználó olvassa ezt a témát.

0 felhasználó, 0 vendég, 0 anonim felhasználó