Ugrás a tartalomhoz

Egy pár kulcsocska (különböző microsoft cuccokhoz sorozatszámok)######################################

* * * * * 2 szavazás

 • Nem indíthatsz új témát
 • Hozzászólás írásához be kell jelentkezni!
20 replies to this topic

#1
DOKTOR

DOKTOR

  Easy Rider!

 • Prémium tag
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 3.668 hozzászólás
 • 1688 köszönet
```````````````````````````````````````````Office 2010 Retail Keys`````````````````````````````````````
                                           """""""""""""""""""""""


Office Professional Plus 2010 Retail Keys
------------------------------------------

Office Professional 2010        76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7  

Office Professional 2010        XJ2G2-TDQ49-3MW8D-F4FCT-KPTT6

Office Professional 2010        BGCKH-CRYRT-49VQ7-YMCG3-BRBP7

Office Professional 2010        W4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY

Office Professional 2010        9GVVR-X6VJT-WDDXD-YB4M2-RQ7CV

Office Professional 2010        2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV

Office Professional 2010        6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8

Office Professional 2010        BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

Office Professional 2010        YHDT7-WPQX9-BCYDM-6VJ9K-KRDMW

Office Professional 2010        6TX3V-WRDJ6-JC34X-BDDPV-6F3PB

Office Professional 2010        KGTM8-XGW8X-D3PWD-8HPHW-4JJ42

Office Professional 2010        MRQV4-9Y8W3-KDDPH-K2PG4-MCH2Q

Office Professional 2010        TTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVG

Office Professional 2010        2VQRW-HFRGP-733PM-Y737F-K7BBB

Office Professional 2010        H2VKD-G9CBT-D2JXH-JFTT6-C22WF

Office Professional 2010        PYVW4-KHTM7-6WPTF-VVDHV-826D8

Office Professional 2010        YDCTD-DKK23-4C3P9-CP8RB-9VVBV

Office Professional 2010        CXQWG-BJWPX-VWWCJ-CJJGV-29G2T

Office Professional 2010        TVFJ7-76TR7-HHCKT-QQFJR-8KTTD


------------------------------------------------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
------------------------------------------------------------------------------------
Office Standard 2010 Retail Keys
------------------------------------------------------------------------------------

Office Standard 2010            RBGD6-W6H22-DCV7P-DPX66-6K46B

Office Standard 2010            2RCKD-J4JH4-7DJKD-JVFCR-G798M

Office Standard 2010            BHT9V-4BTX2-FFRK8-THVHP-8WDBP

Office Standard 2010            XG79Q-PQBHJ-F8DJP-WH8KD-QRP2G

Office Standard 2010            34B4Q-BXK9M-VB4X2-JG39J-6GDTQ

Office Standard 2010            4DDJ8-DM67D-GJPT2-32H93-9MMWK

Office Standard 2010            82DB6-BXG6H-QKBT6-3G42H-PPWM3

Office Standard 2010            D34M3-3279D-HHPB3-DQPPQ-JHHFX

Office Standard 2010            24PR2-JW928-QPKTK-CPD26-RYV3C

Office Standard 2010            4JPCP-DJF9V-WX7PT-B9WX2-R47C6

Office Standard 2010            7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM

Office Standard 2010            6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD

Office Standard 2010            HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY

Office Standard 2010            4G66W-HC3BK-HP397-XM3QQ-X73DC

Office Standard 2010            Q7CR2-2VQMW-QKTMG-B2X22-944HP

Office Standard 2010            GJQTP-MDGJR-32HTW-6YPP6-Q3D33

Office Standard 2010            2J8F9-MC8G4-87VXX-WM29C-WFD7C

Office Standard 2010            C6VBM-2HY4G-CD2G8-YFCMJ-R3YVT

Office Standard 2010            RBGD6-W6H22-DCV7P-DPX66-6K46B

Office Standard 2010            2RCKD-J4JH4-7DJKD-JVFCR-G798M

Office Standard 2010            BHT9V-4BTX2-FFRK8-THVHP-8WDBP

Office Standard 2010            XG79Q-PQBHJ-F8DJP-WH8KD-QRP2G

Office Standard 2010            34B4Q-BXK9M-VB4X2-JG39J-6GDTQ

------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
------------------------------------------------------------------------------------
Office Professional Plus 2010 Volume License Keys
------------------------------------------------------------------------------------

Office Professional Plus 2010       VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

Office Standard 2010                V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM

Office Home and Business 2010       D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK

Access 2010                         V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX

Excel 2010                          H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM

SharePoint Workspace 2010           QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4

InfoPath 2010                       K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T

OneNote 2010                        Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX

Outlook 2010                        7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ

PowerPoint 2010                     RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT

Project Professional 2010           YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6

Project Standard 2010               4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB

Publisher 2010                      BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP

Word 2010                           HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T

Visio Premium 2010                  D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ

Visio Professional 2010             7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP

Visio Standard 2010                 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ

------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
------------------------------------------------------------------------------------
Visio And Project 2010 Keys
-----------------------------------------------------------------

Project Professional 2010 GB9CQ-38GPG-4QK3K-YYBJT-M9KR7

Project Professional 2010       HWXJY-BV6PG-W3HCW-XWHGG-68WY3

Project Professional 2010       D43GR-8BF89-8FV79-2Y9WP-2RWXP


Visio Professional 2010         7MXWK-Q7W73-8YJW8-7BT67-FDF87

Visio Professional 2010         TWFX2-WFPV6-3TC7M-WDVX4-F89JK

Visio Professional 2010         H4F7B-FQVBX-RRWMB-6MFRR-BB2BWProject Standard 2010           7PQJR-RH7PX-QFB2F-QPGW4-Q377V


Visio Standard 2010           228H4-T92MF-Q8PQJ-CGWRG-8KW92


Visio Premium 2010         C383V-HPHMC-Y6KWM-BDBHM-MK97G

Visio Premium 2010         GPXXP-HGXBG-D4W6D-638DR-92V4F

Visio Premium 2010              PQCFB-YGXGC-TXB66-DH3VW-GCGYQ


InfoPath 2010                   XDGJY-KFHW9-JWX9X-YM4GW-GC8WR````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
                    Microsoft Office 2007 All Edition Keys
==========================================================================================


Office 2007 Ultimate
====================

T8RQ2-XTH2T-7CHTM-YGGDJ-RHBMB
DX4MW-77FBJ-34V3P-B8R9W-C77YB
FP29Y-YDBVF-GB4FV-MW4HX-YFDDY
CXMTT-QYBV6-TFT7Q-2MFYP-HF9QY
CJ9GX-94YWY-29WTK-86R2F-3DMMB
BDVWR-GRM69-T6VP2-3RKT2-QFT3Y
H6TTY-M2F23-HGKMB-YGMBM-X947M
QV6Q8-4VG9H-VV6WD-PBHCQ-KXT3Y
VBGV6-HBQ9Q-4CMMY-VH83T-CDXQY
T94DB-CBDHT-92272-FM7FK-VHRBB
QJRJK-J2VGB-G7DFK-GHPHX-2YVYB

Office Professional Plus 2007
=============================

MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW
MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
WCRWK-Y637K-4MRCB-2YQXY-4BGWW
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW

Office 2007 EnterPrise Keys
=============================

V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD
T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73
XDMXR-YT3RP-FRQPY-R27HY-3HFMJ
KYD7X-V68CW-X7XR8-MJDVC-D66HW
JFRVW-CT2GY-67VK4-P2MRD-KYJBJ
RW7WV-D88C8-3TX72-GBP2F-R9MYJ
GYHR8-7FGYM-KB2GF-HF6QY-VW8BJ
JWDVB-6YQ62-TBXGW-9B3HC-PDRMJ
BD9MX-78FY7-DXD9G-G36MB-VG6HW
T7TVJ-M8XD8-D98G2-VQ2BM-YPQQ8
HPRWG-3H2DG-M283Q-3GX3K-B83Q8
JXTY9-RKQGR-BKVG2-GFC8T-27QQ8
B9QJ2-PMKWH-H8948-77PQB-78W7W
KWD4J-PBD9Y-W2XBB-376CT-GCWBJ
B849D-4PH7Y-J7FGM-TBHFF-RGPVW
RQXC2-4CBTY-KV4XT-36T3W-3YDQ8
TMGQ9-F4JMD-6VDH6-QPYGF-KX87W
JT3M4-C7F3Q-42XRT-PYMP3-D4MYJ
F3DJD-6FFQ4-XQTQF-PGK47-8MDQ8
V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD
CM9R7-9X4DV-F43J4-JVC67-GYDQ8
H86Q7-F86BG-KBWRQ-YQXQH-HD3Q8
F3DJD-6FFQ4-XQTQF-PGK47-8MDQ8
T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73
XDMXR-YT3RP-FRQPY-R27HY-3HFMJ
KYD7X-V68CW-X7XR8-MJDVC-D66HW
JFRVW-CT2GY-67VK4-P2MRD-KYJBJ
RW7WV-D88C8-3TX72-GBP2F-R9MYJ
GYHR8-7FGYM-KB2GF-HF6QY-VW8BJ
JWDVB-6YQ62-TBXGW-9B3HC-PDRMJ
BD9MX-78FY7-DXD9G-G36MB-VG6HW
T7TVJ-M8XD8-D98G2-VQ2BM-YPQQ8
KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
HPRWG-3H2DG-M283Q-3GX3K-B83Q8
JXTY9-RKQGR-BKVG2-GFC8T-27QQ8
B9QJ2-PMKWH-H8948-77PQB-78W7W
KWD4J-PBD9Y-W2XBB-376CT-GCWBJ
B849D-4PH7Y-J7FGM-TBHFF-RGPVW
RQXC2-4CBTY-KV4XT-36T3W-3YDQ8
TMGQ9-F4JMD-6VDH6-QPYGF-KX87W
JT3M4-C7F3Q-42XRT-PYMP3-D4MYJ
XP6X8-4G4HK-H2D3R-CTVW9-QRX38
CKX77-9C3TY-YFR68-M8KTB-6MDQ8
Q783C-XBHDT-4K3HD-WKF34-M9THW
RHF9V-PMVP6-C7TKC-RKKRC-FMVD8
VC3TY-M9FCT-YDFT9-XB2GK-PHJ7W
CHF3Y-HR8MH-V9M3Y-Y4W9G-7G938
MMCGV-RXK9R-2HTCW-FJWTV-DDBYJ
CMG9R-7BCPX-6CTXJ-CX8V2-CFHD8
KKDQD-YVYXR-G3VD9-F96WM-XKMYJ
FRDRK-X7GT8-6PYX8-RFGXF-PRMYJ
BBDFT-MXDY9-QFHW4-QRQW8-KDW7W
WV4H7-CCKRW-PJRWD-W3V8M-QHFMJ
WY6M2-2PYKJ-M3KQC-YB2YM-F8K38
GJGGF-HRD8B-72G24-FQM7D-6RTHW
DWR2Y-WMQRJ-7V3RK-HH7QD-BRHD8
VDCFP-P2V2V-G46YQ-WTCG7-GVWBJ
FM43K-688MP-VVYDW-BY38W-CVWBJ
XKKHD-HRG4J-K4HTF-X296T-TJW7W
G66FV-7DDKB-3DBV9-YXWBG-3TVD8
VPPQG-KJQPR-BTMWF-79CH9-H88BJ
PCG64-M8CF7-TGCJV-YH6GF-MYPVW
C6R6F-HFRYY-9RGH9-K6HBC-8QGHW
WJMT4-P3TWY-Q2FDY-648F4-294MJ
DY9MH-68PK6-BDTVP-TTFTJ-MXX38
V7MF8-7VBPV-FQQ4G-DPRJ2-DCWBJ
WKT4B-BPM48-QW7CK-2CQV3-WMDQ8
HJ9WD-XTWYM-8J6TF-KGF27-BJGHW
MCF4X-HYB49-9G9H7-44P9B-WDRMJ
J39WR-PW3TV-66JBF-YQHBV-8VQQ8
THFJ8-WP826-FK8PM-PWK9J-XJBYJ

Office Professional 2007
========================

TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
TBMFM-QXMQX-G8FVP-BFH9J-X9PHM
FHH8R-7WC4H-BH696-VBV6D-VCBMB
RHT43-PDJWT-JMKPB-8WTW7-WWG3Y
QG7TR-DHG94-W2YKQ-MY6VK-PK9QY
TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q
tt3m8-h3469-v89g6-8fwk7-d3q9q
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW
VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
HCFPT-K86VV-DCKH3-87CCR-FM6HW

Office 2007 Home & Student Keys
===============================
HBC66-D6YR7-CRP7H-T8VP4-99PMW
QXMDH-CRYFM-QFR87-HB783-T7RFQ
P37JV-FYJ32-YHH3T-KX7GX-7BJY3
HRMGX-K8WKJ-7FBGW-FTBCY-DWCM3
RCFMT-WFT7M-R779R-BJQMB-M2KWD
T9HJX-4C3BM-MG2R6-WC933-RCBRT
BTT7P-9HBFP-6QHM7-RFHDV-X8XWG
HWMMV-7H4DT-J2PJ6-YB8X4-VQCM6
JM2QC-KMVTP-VR8GV-HJRKQ-YWXWG
BHD34-K6BT7-T6PXP-BXKT4-X3G8D
DDH8T-C2JGD-G6MWW-6CYBV-BDTB6
MHCC4-WV74B-FTWPV-YM9JR-W3VWD
HBC66-D6YR7-CRP7H-T8VP4-99PMW
QXMDH-CRYFM-QFR87-HB783-T7RFQ
P37JV-FYJ32-YHH3T-KX7GX-7BJY3
HRMGX-K8WKJ-7FBGW-FTBCY-DWCM3
RCFMT-WFT7M-R779R-BJQMB-M2KWD
T9HJX-4C3BM-MG2R6-WC933-RCBRT
BTT7P-9HBFP-6QHM7-RFHDV-X8XWG
HWMMV-7H4DT-J2PJ6-YB8X4-VQCM6
JM2QC-KMVTP-VR8GV-HJRKQ-YWXWG
BHD34-K6BT7-T6PXP-BXKT4-X3G8D
DDH8T-C2JGD-G6MWW-6CYBV-BDTB6
B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY
HBC66-D6YR7-CRP7H-T8VP4-99PMW
JWR9T-HFR92-74RQ7-3FRMB-CY676
DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8
WRGJQ-2J2HB-8XP8D-6J2YK-BMFFD
HX2HC-MJM6Q-4487F-23FMP-9VKV8
HX2DJ-36TJX-CRVRJ-C72Q8-CJTBQ
V82W3-BM72R-XRHWG-CP69F-4FPMT
VHGFG-FVMY3-HHP46-RXVDJ-8R6BY
TC2QP-QBCP7-WQ62V-WBF92-WWG73
WQ27D-PY77P-R9CQK-MCPPB-QGJYQ

Office 2007 Small Edition Keys
==============================

KKVXH-TFFPB-QGJDY-DJYG4-K3QBJ
REFERRAL KEY : QW2E3G8K

------------------------------------More Office 2007 Apps Keys----------------------------
                                    **************************

Microsoft Office Professional Plus 2007:

* MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT
* TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q

Microsoft Office Home and Student 2007:

* HBC66-D6YR7-CRP7H-T8VP4-99PMW
* QXMDH-CRYFM-QFR87-HB783-T7RFQ
* P37JV-FYJ32-YHH3T-KX7GX-7BJY3
* HRMGX-K8WKJ-7FBGW-FTBCY-DWCM3
* RCFMT-WFT7M-R779R-BJQMB-M2KWD
* T9HJX-4C3BM-MG2R6-WC933-RCBRT
* BTT7P-9HBFP-6QHM7-RFHDV-X8XWG
* HWMMV-7H4DT-J2PJ6-YB8X4-VQCM6
* JM2QC-KMVTP-VR8GV-HJRKQ-YWXWG
* BHD34-K6BT7-T6PXP-BXKT4-X3G8D
* DDH8T-C2JGD-G6MWW-6CYBV-BDTB6

Microsoft Office 2007 Standard:

* KCBJJ-67B9Q-KQXF2-VQV2V-6TXJ3

Microsoft Office Visio Professional 2007:

* QB6MH-Q82HX-BFWPK-8TXTY-HHJT6

Microsoft Office Groove 2007:

* R83W8-GJQ82-GJ37QW9W-JBYKT

Microsoft Office OneNote 2007:

* TFKGD-9VXBG-T22DK-FQB9P-MBPG6

Microsoft Office SharePoint Designer 2007:

* VQCR8-6KP8Q-Y2FTW-3YQD7-R22G6

Microsoft Office Enterprise 2007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
* FR2MQ-C9Y99-PJJJV-RXRYG-M3W7W
* T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73

Microsoft Office Ultimate 2007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* J67F8-BB7GM-8VPH2-8YMXP-K49QQ
* WRWWX-G9MMD-X4B8X-7JQP3-CMD93
* RYC22-PRMXB-8HP8W-384PD-GXHX3
* VM98J-C9X4C-MM7YX-93G64-BJMK3
* VK626-MQWCC-FXXWY-W2H6F-KVKQQ
* PGHBF-6K7PC-J9989-BGGJD-TKT3Q

MICROSOFT OFFICE + FRONT PAGE :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Office XP Professional with FrontPage – GBJ7J-7MYPV-RJ46R-RQJXJ-WQ2CM
Office Professional 2007 —VMRGQ-G3YMP-RWYH2-4TQ97-CT2HD
Office Ultimate 2007 —VJPW8-MB6MR-8D8YM-TW37V-WYVX3
Office Professional Plus 2007 —VBQJ8-CBP7J-CP4BH-Q9GFW-B8X
Office System Beta 2 2007 —RQCRJ-FCTYM-V3PDF-GRD46-9YHXQ
Outlook 2007 -DB4QP-GTFT3-FT3T6-VHHJ9-98XQQ
Office System Groove Server 2007 Beta 2 —WCMWF-H7DD9-3R2Q6-QM863-G7XD6
Office System Project Server 2007 Beta 2 —CYGH3-KVXBH-JDQV3-FFYPP-XGKD3
Office System SharePoint Server 2007 Beta 2 —C39KH-VHBKR-KT62D-Q4FVG-4PB76
FrontPage Professional 2003 —RV3CJ-VCB3D-9PY99-YDKX8-9MG2T

EXCHANGE :
~~~~~~~~~~

Exchange Server 2007 Enterprise Edition —PYYMB-HQQMQ-3TBM2-XJ99F-83XVM
Exchange Server 2007 Standard Edition —W3MX6-2WXMD-QB887-4WGPK-VPVDY
Forms Server 2007 —K76FH-Y2JHK-9BGCR-37KPR-4Y6JQ
Project Portfolio Server 2007 —QRPKT-683CC-MJ9VJ-FHBCC-HYKGD
Project Server 2007 —GM27X-X6X37-T69MH-98J3Q-44TKG

SHARE POINT :
~~~~~~~~~~~~

SharePoint Server 2007 Enterprise Edition — F6YVR-4XY7K-RCVY4-37FBK-G44PY
SharePoint Server 2007 for Search Enterprise Edition — P87VV-Q34RV-GW2HT-JVXWV-3VFPM
SharePoint Server 2007 for Search Standard Edition — MYBJH-6YGQQ-6WW3C-FGM3V-YY6JW
SharePoint Server 2007 Standard Edition — WFF2P-M8XYH-3B33C-6KPP9-XVQTG
SharePoint Designer 2007 — T9CJK-W68FW-D9FX6-37HG3-XHF7D

ACCESS + GROOVE + INFOPATH:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Access 2007 — HP44H-VWH8K-J7T22-QD3KC-37F7D
Groove 2007 - MCW9C-WTKM4-KRHBQ-CPYJQ-YYD93
Groove Server 2007 — R4X9H-MP2C6-CV2FX-QGPKY-93RPG
InfoPath 2007 – C3R8F-TMMYD-TBGDP-2RDXT-88393
InterConnect 2007 - P2BJF-HGV87-RRFB7-8DVQR-F23DQ
OneNote 2007 – GJ2V8-K8CHV-7QP4V-K23TM-CMQDQ
Project Professional 2007 — T7CBB-KW6DD-VTHB9-6V4D4-K3393
Project Standard 2007 — G2XT7-K47QK-BFVXC-83T9M-8Y63Q
Publisher 2007 – VC3PJ-TBV6V-XWG4P-2GRBH-RVWVD
Visio Professional 2007 — JVBKC-PVJRX-MCT9J-JV7FK-JXYK3
Visio Standard 2007 – VYK2W-K2Q3Y-MRCTC-WRWMY-8JCHD
MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

Megköszönte 1 Tag:
agnia1954

#2
atacanahu

atacanahu

  Haladó fórumos

 • Tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • 164 hozzászólás
 • 1 köszönet
Köszönöm!

#3
radicspeter

radicspeter

  "superPeter"

 • V.I.P.
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 2.993 hozzászólás
 • 4 köszönet
Jól jött köszi

#4
Hetes

Hetes

  Haladó fórumos

 • Tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • 144 hozzászólás
 • 0 köszönet
Köszönöm!

#5
Tomcat200

Tomcat200

  Pelenkás

 • Tag
 • PipaPipa
 • 34 hozzászólás
 • 0 köszönet
Köszi szépen !

#6
szakadt

szakadt

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 8 hozzászólás
 • 0 köszönet
Köszönöm

#7
forich

forich

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 3 hozzászólás
 • 0 köszönet
Köszömöm DOKTOR!

Nekem ehhez kellett, MŰKÖDIK!

kép

#8
postáspet

postáspet

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 1 hozzászólás
 • 0 köszönet
KÖSZI SZÉPEN, MŰKSZIK :))  [eusa_clap.gif] [eusa_clap.gif] [eusa_clap.gif]
....(csak azért reg.tam hogy megköszönjem !!! )

#9
DOKTOR

DOKTOR

  Easy Rider!

 • Prémium tag
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 3.668 hozzászólás
 • 1688 köszönet
Legujjabb OFFICE 2013 kulcsok !!!

Please Login or Register to see this Hidden Content


MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

#10
DOKTOR

DOKTOR

  Easy Rider!

 • Prémium tag
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 3.668 hozzászólás
 • 1688 köszönet
Office 2013 Pro Plus MSDN Retail Keys:

KDVQM-HMNFJ-P9PJX-96HDF-DJYGX
366NX-BQ62X-PQT9G-GPX4H-VT7TX
4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX
KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK
MH2KN-96KYR-GTRD4-KBKP4-Q9JP9
2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK
N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9
NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X
2B8KN-FFK6J-YWMV4-J3DY2-3YF29
MTDNG-PDDGD-MHMV4-F2MBY-RCXKK
PBTFM-WWN3H-2GD9X-VJRMG-C9VTX
G9N3P-GRJK6-VM63J-F9M27-KHGXK
DMXHM-GNMM3-MYHHK-6TVT2-XTKKK
GYWDG-NMV9P-746HR-Y2VQW-YPXKK
6HDB9-BNRGY-J3F83-CF43C-D67TX
X2YWD-NWJ42-3PGD6-M37DP-VFP9K
GPT9W-CWNJK-KB29G-8V93J-TQ429
46DNX-B4Q98-PQVPW-Q8VM6-FVR29
PNP4F-KY64B-JJF4P-7R7J9-7XJP9
WTFN9-KRCBV-2VBBH-BC272-27GXM
N2P94-XV8HD-W9MHF-VQHHH-M4D6X
433NF-H7TMK-TPMPK-W4FGW-7FP9K
7TPNM-PMWKF-WVHKV-G869H-9BQ6X
XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K
DJC4N-DX7PC-GM3GK-V8KKW-XWYGX
N7PXY-WR4XP-D4FGK-K66JH-CYQ6X
XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K


Office 2013 Visio Plus MSDN Retail Keys:

BYJFV-KN4QC-RCYQK-7JKR9-MG7V3
66DNF-28W69-W4PPV-W3VYT-TJDBQ
ND3G9-KQHY4-8P3W2-VGXVY-B4D73
VXX6C-DN3HQ-3CRXG-RF4KT-YG7V3
4GKNP-76F7H-W2D7B-V6PHF-PPMH3
K6NC7-KMX7G-TC6RR-FDM23-8K6YQ
2NYF6-QG2CY-9F8XC-GWMBW-29VV8
TCWJK-N6GFH-82BP9-HV7YQ-T6KMQ
QQ4NR-2Q67B-X9C6R-4B8CH-HXJRD
PBRNH-MY4D4-67BQK-WGM4P-XTKMQ
TNFXF-KX69C-G2KVT-8X4MK-DYF4D


OFFICE 2013 PROJECT PRO PLUS MSDN RETAIL:

GJYNC-WYT8F-2Q4DD-FR9YF-YTBFX
TJP4N-R7JXW-442FX-82QGR-WFD4X
3QNJ8 3JVTH 36VHV-6KBKT-BPXJK
2NDRT-M9QTH-2BKP3-HPRVC-J42B9
48HNV-4CGHT-PWCHM-WR3W2-6JC8K
68N6Q-G8BK4-B4G8D-3XK82-V8PB9


Microsoft Office 2013 Product Key for Preview KMS

FCMXC-RDWMP-RFGVD-8TGPD-VQQ2X

Microsoft Office 2013 Product Key for Professional Plus

PGD67-JN23K-JGVWW-KTHP4-GXR9G

OFFICE 2013 PRO PLUS MSDN RETAIL:

B9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK
6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX


OFFICE 2013 VISIO PRO PRO PLUS MSDN RETAIL:

MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

#11
DOKTOR

DOKTOR

  Easy Rider!

 • Prémium tag
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 3.668 hozzászólás
 • 1688 köszönet

Please Login or Register to see this Hidden Content


MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

#12
kulcsocska

kulcsocska

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 1 hozzászólás
 • 0 köszönet
Hello DOKTOR! Köszönöm a kódokat. Az a jelenség miért fordul elő, hogy a gép kikapcsolása után, vagy valamelyik Office programrész sikeres beállítása után a következő újraindításnál megint kéri a kódot?

A választ és a segítséget előre is köszi.

#13
DOKTOR

DOKTOR

  Easy Rider!

 • Prémium tag
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 3.668 hozzászólás
 • 1688 köszönet
Mert a belerakott kulcs nemeredeti - sajna !!!
MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

#14
stand17

stand17

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 1 hozzászólás
 • 0 köszönet
Helló!

Segítségeteket szeretném kérni abban hogy kelle nekem Microsoft Office Professional Plus 2013-hoz termék kulcs

Nagyon köszönöm!! :) ;)

#15
oregnigger

oregnigger

  Feltörekvő

 • Tag
 • PipaPipaPipa
 • 69 hozzászólás
 • 1 köszönet
Én csak szimplán KÖSZÖNÖM !

#16
DOKTOR

DOKTOR

  Easy Rider!

 • Prémium tag
 • PipaPipaPipaPipaPipaPipa
 • 3.668 hozzászólás
 • 1688 köszönet
Esetleg ezeket próbáld hátha valamejik bejon....

►Microsoft Office 2013 PRO PLUS Retail & Volume License MAK Keys


OFFICE 2013 PRO PLUS Offline Activation RETAIL Keys [Retail Edition Only]:

OFFICE 2013 PRO PLUS MSDN RETAIL
[Key1]: 3FPFN-6H388-TFQWB-GKFCK-C7GXK
[Key2]:

OFFICE 2013 VISIO PRO PLUS MSDN RETAIL:
[Key1]: PRNCT-XPPVV-G9M94-YF2RQ-Y4D8B
[Key2]:

OFFICE 2013 PROJECT PRO PLUS MSDN RETAIL:
[Key1]: G2NJT-QB6CC-RX48M-MVXFV-6XVR7
[Key2]: FVW6C-RWNFR-XP27V-CPWWX-RM28V

[Tested working on 09 November 2013]
=========================================================================================
Office 2013 Pro Offline/Online Volume License Activation MAK Keys [VL Edition Only]
Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key
Product Key(s)Remaining Online Activation Counts
9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV
YN37P-P3BRV-P4XVQ-42G3B-G28QH
2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XV
46N8F-V2332-3T68G-DBXKD-T6KKV
9H7N7-4JC78-DHJ6B-78BR7-HXJQH
BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367
C2N6Y-BMKT3-PGMGJ-4967G-V6BG7
QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67

Office 2013 Viso Pro Volume License MAK Key
PD2HN-8BQCC-T2PBH-WT7PJ-F3HWF

Office 2013 Project Pro Volume License MAK Key
2PYHT-KNW9Y-GRGYY-X46YP-RVR2M

Office 2013 Standard Volume License MAK Keys
6NGCW-Q34W3-9PQ7C-VC8P2-DC8Q6
8CG4C-XNMHB-8QJ3C-VWMHT-68YHT
MINDENT A LEGUJJABB WINRAR 5.60 VERZIÓVALL CSOMAGOLOK MÉG A CSAJOKAT IS!

#17
hajnalka1999

hajnalka1999

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 1 hozzászólás
 • 0 köszönet
Hello,azt szeretném megkérdezni h nekem Microsoft Office 2013 -mom van de nem jó hozzá semmilyen termékkulcs amiket itt találtam ,és ahoz kéne valamilyen termékkulcs ha esetleg tudna valaki segíteni :)

#18
Mike76

Mike76

  Haladó fórumos

 • Tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • 343 hozzászólás
 • 6 köszönet

Please Login or Register to see this Hidden Content

Idézés: hajnalka1999 - Dátum: 2014. január 12. - 14:18

Hello,azt szeretném megkérdezni h nekem Microsoft Office 2013 -mom van de nem jó hozzá semmilyen termékkulcs amiket itt találtam ,és ahoz kéne valamilyen termékkulcs ha esetleg tudna valaki segíteni :)

Office 2013 Pro Offline/Online Volume License Activation MAK Keys [VL Edition Only]

2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XV
9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV
9NVVF-C3WFG-MC74K-G47K2-BTBG7
9TK4N-KBKDH-VQRJK-4X948-YPXKV
BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367
FCCND-JPV7Q-P862M-M79KM-6VGXV
HP7QN-97CXB-DYPXC-W7M2T-C9VT7
MC8KB-6BN2F-RQTPD-CCQBX-BKJQH
QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67
V8RH8-N7R9K-3J2FF-W4VFC-W2MG7

Aktiválás Skype használatával!

Ehhez segítség:

Please Login or Register to see this Hidden Content


13.hozzászólást nézd meg itt és mindent megtalálsz ami kell hogy teljes verziósként tudd használni!

Please Login or Register to see this Hidden Content

Idézés: hajnalka1999 - Dátum: 2014. január 12. - 14:18

Hello,azt szeretném megkérdezni h nekem Microsoft Office 2013 -mom van de nem jó hozzá semmilyen termékkulcs amiket itt találtam ,és ahoz kéne valamilyen termékkulcs ha esetleg tudna valaki segíteni :)

Office 2013 Pro Offline/Online Volume License Activation MAK Keys [VL Edition Only]

2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XV
9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV
9NVVF-C3WFG-MC74K-G47K2-BTBG7
9TK4N-KBKDH-VQRJK-4X948-YPXKV
BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367
FCCND-JPV7Q-P862M-M79KM-6VGXV
HP7QN-97CXB-DYPXC-W7M2T-C9VT7
MC8KB-6BN2F-RQTPD-CCQBX-BKJQH
QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67
V8RH8-N7R9K-3J2FF-W4VFC-W2MG7

Aktiválás Skype használatával!

Ehhez segítség:

Please Login or Register to see this Hidden Content


13.hozzászólást nézd meg itt és mindent megtalálsz ami kell hogy teljes verziósként tudd használni!
Webroot SecureAnywhere+NoVirusThanks EXE Radar Pro

#19
maju

maju

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 1 hozzászólás
 • 0 köszönet
Sziasztok!
Home premiumhoz van valakinek kulcsa (2013-as)? Előre is köszi :)

Szerkesztve maju által: 2014. január 28. - 16:29


#20
zzzzzz

zzzzzz

  Feltörekvő

 • Tag
 • PipaPipaPipa
 • 51 hozzászólás
 • 0 köszönet
Köszönöm!

#21
lalanet

lalanet

  Kezdő

 • Tag
 • Pipa
 • 6 hozzászólás
 • 0 köszönet
Köszönöm!!!
1 felhasználó olvassa ezt a témát.

0 felhasználó, 1 vendég, 0 anonim felhasználó